• Vật liệu: HDPE
  • Bề mặt rỗng thoáng: 67%
  • Ruột rỗng thoáng: 96%
  • Khả năng chịu nhiệt -200oC đến 120oC
  • Khả năng thoát nước nhanh: 16.5 l/m.s
  • Tích hợp ngàm âm, khóa ngàm
  • Bảo vệ lớp chống thấm