• Sản xuất tại Việt Nam - Chứng nhận Quartest 3
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Kích thước: 30 x 330 x 330 mm
  • Cường độ chịu nén: 153 tấn / m3
  • Ruột rỗng bề mặt: >67%
  • Nhiệt độ sử dụng: -200oC đến +120oC
  • Lưu lượng dòng chảy: 16.5 l/m.s
  • Trọng lượng: 3kg / m2
  • Tích hợp ngàm âm, khóa ngàm
Không bị ảnh hưởng bởi nấm, mốc, tảo, các loại hoá chất có trong đất và các loại vi khuẩn khác.