Ống dẫn nước LDPE 20mm

Ống dẫn nước LDPE 16mm dẫn nước PE được sử dụng rộng rãi trong hệ thống tưới nhỏ giọt. Được sử dụng để phân phối nước đến các nhánh tưới.

Danh mục:

Mô tả

Ống dẫn nước LDPE 20mm

Ống dẫn nước LDPE 20mm dẫn nước PE được sử dụng rộng rãi trong hệ thống tưới nhỏ giọt. Được sử dụng để phân phối nước đến các nhánh tưới. Chi phí cho ống PE dẫn nước trong một hệ thống thường chiếm 10% – 20%. Ống thường được đi giữa hai hàng cây hoặc đi dọc mỗi hàng cây.

Trong hệ thống tưới nhỏ giọt, ngoài dây tưới, đầu tưới nhỏ giọt thì ống PE dẫn nước đóng vai trò rất quan trọng. Hãy lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt với chi phí hợp lý.

Ống dẫn nước LDPE 20mm

Ống dẫn nước LDPE 16mm

Quy cách sản phẩm ống dẫn nước LDPE 20mm :

  • Đường kính ngoài: 16mm
  • Chiều dày: 1.2mm
  • Chịu áp suất: 6kg/cm2
  • Màu đen

Hướng dẫn chọn cỡ ống:

Căn cứ vào tổng lưu lượng trên mỗi đường ống để chọn cỡ ống cho phù hợp. Giả sử một hàng ống dài 100m, khoảng cách cây trồng là 2.5m, mỗi gốc tưới nhỏ giọt với lưu lượng 20l/h. Bà con xác định cỡ ống như sau:

  • Tổng lưu lượng tải trên đường ống này là: 100m chia (/) 2.5m nhân (x) 20l/h = 800l/h.
  • Căn cứ vào bảng gợi ý bên dưới, bà con nên chọn cỡ ống 16mm.

Tương tự nhưng nếu bà con sử dụng béc bọ với lưu lượng 50l/h khi đó cỡ ống cần chọn được xác định như sau:

  • Xác định tổng lưu lượng: 100m chia (/) 2.5m nhân (x) 50l/h = 2.000l/h
  • Vậy cỡ ống cần sử dụng là 25mm.
STT Cỡ ống Lưu lượng Ghi chú
1 16mm Dưới 1.100l/h
2 20mm Dưới 1.800l/h
3 25mm Dưới 2.500l/h

 

====

Title

Go to Top