• Vật liệu: Nhựa tái chế (giảm thiểu rác thải nhựa)
  • Chiều dài: 25m, 50m
  • Chiều cao: 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9m
  • Tính năng: Thân thiện với môi trường, Bền bỉ, Có thể tái sử dụng, Có thể tái chế, Có thể tùy chỉnh